அன்னை இந்திராகாந்தியின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு இரண்டாம் கட்டமாக சென்னை அயப்பாக்கத்தில் நாசே இலவச தொழிற் பயிற்சி மையம் 26/03/2017 அன்று வெற்றிகரமாக துவங்கப்பட்டது

naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh