அன்னை இந்திராகாந்தி அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு 08/01/2017 அன்று ஸ்ரீபெரும்புதூரில் துவங்கப்பட்ட நாசே இலவச தொழிற்பயிற்சிமையத்தின் நிறைவு விழா 14/03/2017 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.

naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh