10/11/2016:தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநில தலைவரும் , அமெட் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைவேந்தருமான நாசே ராஜேஷ் தனது பிறந்தநாளை சென்னை சி.எஸ்.ஆர் காதுகேளாதோர் ,வாய்பேசாதோர் பள்ளி மாணவர்களுடன் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார்

naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh

naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh

naesey rajesh naesey rajesh naesey rajesh