தற்போதைய நிகழ்வுகள் 
naesey naesey naesey

சென்னை அயப்பாக்கம் நாசே மையம் திறப்பு விழா 26/03/2017

சென்னை கிழக்கு கடற்கரை தூய்மைபடுத்துதல் 25/03/2017

ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாசே மையம் நிறைவு நிகழ்ச்சிழா

ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாசே மையம் திறப்பு விழா - 08/01/2017


naesey naesey naesey

அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்களின் நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் தொடக்க விழா

நாசே ராஜேஷ் தனது பிறந்தநாளை மாணவர்களுடன் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார்

போரூர் ஏரியை தூய்மைப்படுத்தும் பணி

வீரன் அழகுமுத்து கோன் அவர்களின் குருபூஜை